• Norway - English ( change )

Krav i forbindelse med brudd på opphavsrett

Kodak Alaris Inc.' ("Selskapet") opphavsrettsagent som tar seg av melding og krav i forbindelse med brudd på opphavsrett på eller i forbindelse med dette nettstedet, kan nåes ved å sende et brev i posten til:

Copyright Agent
Kodak Alaris Inc. 
Legal Division 
2400 Mount Read Blvd. 
Rochester, NY 14615
USA
 

Melding: Meldingen må inkludere følgende for å være effektiv:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift til en person som har myndighet til å handle på vegne av eieren av den eksklusive retten som er påstått brutt,
 2. Identifisering av verket med opphavsrett med krav i forbindelse med brudd på opphavsretten, eller flere verk med opphavsrett på ett Internett-sted dekkes av samme melding, en representativ liste med slike verk på det stedet,
 3. Identifisering av materialet med krav i forbindelse med brudd på opphavsretten eller som der det har vært krenkende aktivitet og som skal fjernes eller der tilgangen skal deaktiveres, og med tilstrekkelig informasjon slik at Selskapet kan finne materialet.
 4. Tilstrekkelig informasjon slik at Selskapet kan kontakte den klagende parten, som f.eks. adresse, telefonnummer, og hvis tilgjengelig, en elektronisk adresse der den klagende parten kan nåes,
 5. En erklæring at den klagende parten er i god tro når det gjelder bruken av det aktuelle materialet i klagen ikke er autorisert av opphavseieren, dens agent, eller loven, og
 6. En erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig, og i forbindelse med strafferammen for mened, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av eieren av den eksklusive retten som er påstått brutt.

Ved mottak av en skriftlig melding som inneholder informasjonen i 1 til 6

 1. Selskapet vil fjerne eller deaktivere tilgang til materialet med påstand om brudd på opphavsrett,
 2. Selskapet vil videreformidle den skriftlige melding til vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett,
 3. Selskapet vil foreta rimelige tiltak for å gi omgående melding til vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett om at materialet er fjernet eller tilgangen er deaktivert.
 

Motmelding: For å være effektiv må motmeldingen være en skriftlig kommunikasjon som leveres til Selskapets utpekte agent som inkluderer hovedsakelig følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift til vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett,
 2. Identifisering av materialet som er fjernet eller der tilgangen er blitt deaktivert og stedet der materialet befant seg før det ble fjernet eller der tilgangen ble deaktivert,
 3. En erklæring om at vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett kjenner til strafferammen for mened og at vedkommende er i god tro om at materialet ble fjernet eller deaktivert ved en feiltakelse eller feil identifisering av materialet som skulle fjernes eller deaktiveres,
 4. Navnet, adresse og telefonnummeret til vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett, og en erklærer om at vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett godkjenner jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen som adressen til vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett befinner seg i, eller hvis adressen til vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett befinner seg utenfor USA, et hvilket som helst rettskrets der Selskapet befinner seg, og at vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett godtar forkynnelse fra personen som leverte meldingen eller agenten til en slik person.

Ved mottak av en motmelding som inneholder informasjonen i 1 til 4 ovenfor:

 1. Selskapet vil omgående levere en kopi av motmeldingen til den klagende parten,
 2. Selskapet vil informere den klagende parten og de kommer til å gjeninnsette det materialet som ble fjernet eller oppheve deaktiveringen av tilgangen innen ti (10) virkedager,
 3. Selskapet kommer til å gjeninnsette det materialet som ble fjernet eller oppheve deaktiveringen av tilgangen innen ti (10) til fjorten (14) virkedager etter at motmeldingen er mottatt hvis Selskapets utpekte agent ikke har mottatt melding fra den klagende parten om at de har gått til søksmål og bedt om rettskjennelse for å forhindre at vedkommende der det er påstand om brudd på opphavsrett i å holde på med krenkende aktivitet i forbindelse med materialet på Selskapets nettverk eller system.